Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) co to za szkolenie?

Created with Sketch.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej jest obowiązkiem każdej osoby, będącej świadkiem zdarzenia, wpływającego na bezpieczeństwo i zdrowie osoby poszkodowanej. Nie mówimy tutaj jedynie o wypadkach komunikacyjnych, ale o wszelkich zdarzeniach, w wyniku których zdrowie i życie osoby może być zagrożone. Każda osoba, mająca obowiązek udzielenia pierwszej pomocy powinna znać zasady jej udzielania oraz dokonania właściwego rozeznania potrzeb poszkodowanego. KPP jest szkoleniem, dzięki któremu wzrasta nie tylko poziom wiedzy praktycznej i teoretycznej, ale pewność siebie.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy-kto może wziąć udział?

W kursie kwalifikowanym pierwszej pomocy może wziąć każda osoba dorosła, której stan zdrowia umożliwia udzielenie pierwszej pomocy, w tym wykonanie RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej) oraz odwrócenie poszkodowanego do pozycji bocznej ustalonej. Oprócz stanu zdrowia, umożliwiającego wykonanie zadania niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Udział w szkoleniu jest dobrowolny i zapisać można się na nie w miejscu, umożliwiającym dogodną komunikację. Możesz zapisać się np. na kurs kwalifikowanej pomocy w Bydgoszczy lub innym mieście. Szkolenia organizowane są w największych miastach Polski w z góry ustalonym terminie. Ich program zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Jaki jest wymiar KPP?

Wymiar kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy to 66 godzin, wśród których znajduje się 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 godzin zajęć praktycznych. Praktyczna część kursu może zostać poszerzona o zajęcia, prowadzone na pływalni pod kątem udzielenia pierwszej pomocy kwalifikowanej osobom, zagrożonym utonięciem. Udział w szkoleniu nie tylko wzmacnia stopień umiejętności, ale zwiększa świadomość społeczną konieczności jej udzielenia oraz pozwala wkroczyć na wyższy poziom umiejętności, niezależnie od wieku i posiadanego wykształcenia. 

Ile kosztuje kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kosztuje około 1200-1300 zł i może zostać opłacony w ratach, dogodnych dla uczestnika. W ramach opłaty za szkolenie kursanci otrzymują materiały oraz możliwość wykonywania ćwiczeń na nowoczesnym sprzęcie, umożliwiającym maksymalizację wytworzenia rzeczywistych warunków. W cenie kursu również dostępne są artykuły opatrunkowe i pomoce, niezbędne do wykonania zadań. 

Czy po kursie KPP można pracować jako ratownik?

Po kwalifikowanym kursie pierwszej pomocy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego odbyciu. Obecnie, aby pracować jako ratownik medyczny, należy ukończyć właściwy kierunek studiów. Praca, która możliwa jest z wykorzystaniem umiejętności, nabytych podczas KPP najczęściej odbywa się w ochotniczych jednostkach ratowniczych. Po kursie KPP osoba posiada większe umiejętności od przeciętnego użytkownika ruchu drogowego lub miejskiego. Może udzielić pierwszej pomocy kwalifikowanej przed przekazaniem osoby poszkodowanej zespołowi medycznemu