Odszkodowanie za błąd przy porodzie – komu się należy? Jak rozpocząć starania o wypłatę?

Created with Sketch.

Błąd przy porodzie

W Polsce narodziny dziecka to szczególny moment, na który czeka wiele rodzin. Niestety, nie zawsze przebieg porodu jest bezproblemowy i może dojść do błędów ze strony personelu medycznego, co może prowadzić do nieodwracalnych skutków dla dziecka oraz matki. W takich przypadkach należy rozważyć złożenie wniosku o odszkodowanie za błąd przy porodzie. 

Kto może składać wniosek o odszkodowanie?

Wnioski o odszkodowanie za błąd przy porodzie mogą składać zarówno rodzice dziecka, jak i samo dziecko, gdy osiągnie pełnoletność. W przypadku, gdy dziecko na skutek błędów podczas porodu urodziło się martwe, wniosek może złożyć tylko matka. 

Na jakiej podstawie można uzyskać odszkodowanie?

Do uzyskania odszkodowania za błąd przy porodzie konieczne jest udowodnienie, że personel medyczny działał niezgodnie z obowiązującymi standardami i tym samym dopuścił się błędu. Szczególną uwagę należy zwrócić na udowodnienie związku przyczynowego pomiędzy błędem a szkodą. Warto również pamiętać, że czas, w którym można składać wniosek, jest ograniczony i wynosi zwykle pięć lat od daty, w której poszkodowany dowiedział się o popełnieniu błędu. 

Jak rozpocząć starania o odszkodowanie?

Aby rozpocząć starania o odszkodowanie za błąd przy porodzie, warto skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach medycznych, który pomoże zebrać odpowiednie dokumenty i udokumentować szkody, jakie zostały poniesione. Następnie należy złożyć wniosek o odszkodowanie do odpowiedniej instytucji, takiej jak Narodowy Fundusz Zdrowia lub ubezpieczyciel, w zależności od sytuacji.

Podsumowanie

Błąd przy porodzie to poważne wydarzenie, które może prowadzić do trwałych konsekwencji dla dziecka i matki. W takim przypadku warto zastanowić się nad złożeniem wniosku o odszkodowanie, aby uzyskać należne świadczenia. Aby zwiększyć szanse na uzyskanie odszkodowania, warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach medycznych i niezwłocznie podjąć działania w tym kierunku, warto również zwrócić uwagę na fakt, że proces składania wniosku o odszkodowanie może być długi i czasochłonny, jednakże pamiętajmy, iż pozwala on na uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia za poniesione straty.

Warto też zaznaczyć, że rodzice dziecka, które urodziło się z poważnymi skutkami błędu medycznego, często muszą zmierzyć się z długoterminowymi kosztami związanymi z opieką nad dzieckiem. Odszkodowanie może wówczas pomóc w pokryciu kosztów terapii, rehabilitacji czy zakupu specjalistycznego sprzętu.

W sytuacji, gdy dochodzi do błędu medycznego, każda rodzina ma prawo do otrzymania zadośćuczynienia. Warto więc działać i nie czekać ze złożeniem wniosku o odszkodowanie, ponieważ może to pomóc w uzyskaniu środków na potrzeby związane z opieką nad dzieckiem oraz w pokryciu kosztów poniesionych w wyniku błędu medycznego.